Gambarajah Bilangan Kutipan Derma / Sedekah Yang Dibenarkan Mengikut Negeri di Malaysia

usemap Perlis Kedah Penang Kelantan Terengganu Perak Selangor Pahang Negeri Sembilan Melaka Johor Sarawak Sabah Kuala Lumpur Putrajaya Labuan Selangor2 Sabah2 Sawarak2 Johor2 Pahang2 Terengganu2 Kelantan2 Melaka2 Negeri2 Perak2 PP2 Kedah2 Perlis2 Selangor3 Kuala Lumpur2 Putrajaya2

Jadual Bilangan Kutipan Derma / Sedekah Yang Dibenarkan Mengikut Negeri di Malaysia

NEGERI BILANGAN NEGERI BILANGAN
PERLIS 0 MELAKA 93
KEDAH 38 JOHOR 11
PULAU PINANG 34 PAHANG 63
PERAK 109 TERENGGANU 13
SELANGOR 55 KELANTAN 65
WILAYAH PERSEKUTUAN 1 SABAH 15
NEGERI SEMBILAN 53 SARAWAK 0

* Sumber : Pangkalan Data e-Khairat

* Bagi statistik yang lengkap sila rujuk Majlis Agama Islam Negeri