Surah Al - Imran : Ayat 92

 

 

Maksudnya: “kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai (hakikat) kebajikan dan kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Surah At - Taubah : Ayat 75

 

 

Maksudnya: “dan di antara mereka ada yang membuat janji dengan Allah dengan berkata: "Sesungguhnya jika Allah memberi kepada kami dari limpah kurnia Nya, tentulah kami akan bersedekah, dan tentulah kami akan menjadi dari orang-orang yang soleh".

Surah Al-Baqarah : Ayat 261

 

 

Maksudnya: Perumpamaan orang -orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap-tiap tangkai:tumbuh seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Surah Al-Baqarah : Ayat 264

 

 

Maksudnya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

 

Hadis Riwayat: Imam Bukhari dan Imam Muslim

Dari Abu Musa Al-Ash`ari yang bermaksud : “Tiap muslim wajib Bersedekah. Para sahabat bertanya, “Bagaimana kalau dia tidak memiliki sesuatu?”Nabi S.A.W. menjawab, “Bekerja dengan keterampilan tangannya untuk kemanfaatan bagi dirinya lalu Bersedekah.”Merekabertanya lagi. Bagaimanakalau dia tidak mampu? ”Nabi menjawab: “Menolong orang yang memerlukankan yang sedang teraniaya” Mereka bertanya: “Bagaimana kalau dia tidak melakukannya?” Nabi menjawab: “Menyuruh berbua tma’ruf.” Mereka bertanya: “Bagaimana kalau dia tidak melakukannya?” Nabi S.A.W. menjawab, “Mencegah diri dari berbuat kejahatan itulah sedekah.”

Sahih al-Bukhari 6022